Vad är en fond?

Vi svenskar är ett fondsparande folk. I stort sett hela den vuxna befolkningen sparar i fonder i någon form. De flesta sparar till sin pension men även för att ha en buffert för framtiden. I Sverige startades den första svenska aktiefonden på 1950-talet men först på 1980-talet när allemansfonderna såg dagens ljus började fondsparandet ta fart och nu när premiepensionssystemet sjösatts är 98 % av alla vuxna svenskar fondsparare – oavsett om man vill eller inte.

Vad är en fond?


En fond är en portfölj av kollektivt indirekt ägda tillgångar som förvaltas av en eller flera förvaltare på ett fondbolag. Din del av detta kollektivt ägda värde motsvaras av den andel du har i fonden. Har fonden aktier i till exempel 30 stycken olika bolag är du som fondandelsinnehavare indirekt ägare i dessa aktier. Fonden kan placera i olika typer av värdepapper på olika marknader – vilka bestämms i fondens bestämmelser. Stiger värdet på fondens förmögenhet stiger också värdet på din andel i fonden och motsvarande.

Olika typer av fonder

Det finns mängder av olika typer av fonder. Här följer de vanligaste.

Aktiefonder

En aktiefond är en fond som placerar minst 75 % av sin förmögenhet i aktier eller aktieliknande instrument. Enligt lagen måste en svensk aktiefond ha aktier i minst 16 st olika bolag. Vanligen ligger antalet kring 20-30 st. Avkastningen i fonden beror på hur dessa aktier utvecklas. Aktiefonder kan i sin tur kategoriseras i olika undergrupper såsom Sverigefonder, Kinafonder eller IT-fonder och liknande.

Räntefonder
En räntefond är en fond som placerar sin förmögenhet i räntebärande värdepapper. Exempel på räntebärande värdepapper är obligationer och statsskuldsväxlar. Fonderna brukar delas in i korta respektive långa räntefonder beroende på hur långa löptider fonden placerar i. En kort räntefond (penningmarknadsfond) investerar i räntebärande värdepapper som har en löptid på mindre än ett år och en lång räntefond (obligationsfond) investerar på löptider mer än ett år. Avkastningen beror på ränteutvecklingen i samhället. När räntan sjunker stiger värdet på fonden och omvänt.

Blandfonder 
En blandfond är en fond som placerar i både aktier och räntebärande värdepapper.

Hedgefonder
Ordet hedge kommer från engelskans ord för skydd. Tanken är att fonden ska kunna skydda sig mot en nedgång på de olika marknaderna som fonden befinner sig i med sina placeringar. Det innebär att fonden har friare placeringsregler än vad vanliga fonder har. Tanken är att fonden därmed ska kunna minska sin risk men det är inte alltid så per definition. Det finns hedgefonder med låg risk och sådana med hög risk.

Fond i fond
En fond i fond är en fond som placerar i andra fonder istället för i aktier eller andra liknande värdepapper.

Indexfonder
Indexfonder är fonder som är sk passivt förvaltade. Tanken med fonderna är att de ska utvecklas i linje med det index som de ska följa tex OMX Stockholm 30. Förvaltarna försöker alltså inte slå index utan enbart följa den allmänna utvecklingen.

Globalfonder
En globalfond placerar i värdepapper på börser världen över.

Länderfonder 
Fonder som placerar i ett specifikt land.

Regionfonder
Regionfonder är fonder som placerar i specifika regioner. Det kan vara Asien, Europa, Latinamerika men även regioner i mindre omfång.

Branschfonder 
Fonder som placerar i en specifik bransch.