Fondera som bildades 2005, är en oberoende fondurvalsexpert med kompletta lösningar för att ge kunden absolut bäst avkastning. 

- Med hjälp av en väl genomarbetad och etablerad strategi bevakar Fondera ständigt fondförvaltarna och deras resultat, oavsett om det är nationella eller globala fonder. 

- Ofta letar vi efter fonder med låga avgifter men det får inte vara på bekostnad av en fond som levererar   
  bra avkastning, god nettotillväxt, det vill säga avkastning minus avgifter, snarare än att välja det billigaste alternativet. 

- Vid sparande är det viktigt att fokusera på långsiktig strategi. Därmed inte sagt att vi inte skall förändra innehavet. Vi finjusterar hela tiden och är det  
  någon fond som inte håller måttet så plockar vi in en annan som vi följt under en längre tid och som levererarat. 

- Du styr självklart själv vilket risktagande du vill ha, men genom vårt strategiska urval av fonder håller vi alltid en realtivt låg risk. 

Affärsidé

Fonderas affärsidé är att lotsa våra kunder till de bästa fondvalen och löpande anpassa placeringarna till rådande marknads- förutsättningar. Målsättningen är att alltid över prestera och därigenom få extremt nöjda kunder som rekommenderar oss vidare.

Vision

Vi skall vara kundens förstaval avseende rådgivning på fondmarknaden. 
En gång kund alltid kund! 

Hört från kund

Jag trodde aldrig ni skulle göra en sådan avkastning med sådan låg risk. Känns som ni har bra balans och kontroll på portföljen.