Fondera - aktiva för tryggare beslut...


 

Fondera är ett litet personligt företag som specialiserat sig som fondurvalsexpert och på generell rådgivning kring sparande i bland annat Kapital- och Pensionsförsäkringar och i exempelvis Investeringssparkonto (ISK) etc. 
 

  • Som oberoende rådgivare har vi inga egna produkter, eftersom vi anser att med det stora utbud av fonder som redan finns, kan vi leverera en riktigt bra avkastning.
  • Vårt fokus och vår specialkunskap ligger således i fonder. Vi har koll på förvaltare och vad de presterat, innehavets inriktning, historik och tendens vid olika scenarios.
  • Vi har varit verksamma som finansiella rådgivare sedan 1993.
  • Med relativ låg risk har vi som målsättning att leverera minst 8-12 % per år. Detta har vi lyckats med i princip varje år. Avkastningshistoriken under tiden 2005-2015 är 214 %.

 


 


Laddar innehåll...